2558-08-17 ทัศนศึกษา ม.ปลาย รอบที่ 1

 • DSC 0009

  DSC 0009

 • DSC 0010

  DSC 0010

 • DSC 0013

  DSC 0013

 • DSC 0014

  DSC 0014

 • DSC 0003

  DSC 0003

 • DSC 0015

  DSC 0015

 • DSC 0020

  DSC 0020

 • DSC 0021

  DSC 0021

 • DSC 0025

  DSC 0025

 • DSC 0027

  DSC 0027

 • DSC 0028

  DSC 0028

 • DSC 0029

  DSC 0029

 • DSC 0031

  DSC 0031

 • DSC 0034

  DSC 0034

 • DSC 0035

  DSC 0035

 • DSC 0037

  DSC 0037

 • DSC 0039

  DSC 0039

 • DSC 0043

  DSC 0043

 • DSC 0048

  DSC 0048

 • DSC 0049

  DSC 0049

 • DSC 0050

  DSC 0050

 • DSC 0052

  DSC 0052

 • DSC 0054

  DSC 0054

 • DSC 0055

  DSC 0055

 • DSC 0056

  DSC 0056

 • DSC 0057

  DSC 0057

 • DSC 0059

  DSC 0059

 • DSC 0061

  DSC 0061

 • DSC 0062

  DSC 0062

 • DSC 0063

  DSC 0063

 • DSC 0066

  DSC 0066

 • DSC 0070

  DSC 0070

 • DSC 0067

  DSC 0067

 • DSC 0071

  DSC 0071

 • DSC 0073

  DSC 0073

 • DSC 0074

  DSC 0074

 • DSC 0076

  DSC 0076

 • DSC 0077

  DSC 0077

 • DSC 0079

  DSC 0079

 • DSC 0084

  DSC 0084

 • DSC 0090

  DSC 0090

 • DSC 0093

  DSC 0093

Language preference