ถวายเทียนพรรษาวัดไผ่เงินโชตนาราม

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนถวายเทียนพรรษาวัดปทุมคงคา วันที่ 29 ก.ค.2558

Language preference